thumbnail - Cập nhật trượt giá, rà soát tổng mức đầu tư dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh
Tuấn Anh
Hà Nội

Cập nhật trượt giá, rà soát tổng mức đầu tư dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu rà soát tổng mức đầu tư dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền nếu có sự thay đổi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác