thumbnail - Cấp phép xây dựng rối vì khoảng lùi
Viễn Đông
Hà Nội

Cấp phép xây dựng rối vì khoảng lùi

Cuối năm 2021, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 56 về quy chế quản lý kiến trúc, thay thế các quy định trong lĩnh vực quản lý kiến trúc đô thị đã được UBND TP ban hành trước đó. Thế nhưng từ khi ban hành đến nay, quyết định này đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn, thiệt hại cho người dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác