thumbnail - Cấu trúc bí mật giúp pharaoh bảo vệ kim tự tháp
Trường Sơn
Hà Nội

Cấu trúc bí mật giúp pharaoh bảo vệ kim tự tháp

Pharaoh Ai Cập thường cho xây nhiều cấu trúc giả trong kim tự tháp để đánh lạc hướng những kẻ trộm mộ đánh cắp báu vật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác