thumbnail - Cầu vòm thép qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe
Tuấn Anh
Hà Nội

Cầu vòm thép qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Các hạng mục sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo đảm bảo giao thông được nhà thầu gấp rút hoàn thiện để bàn giao công trình vào 10/8.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác