thumbnail - Cầu vượt sông hơn 800 tỷ đồng ở Hải Phòng
Duy Tân
Hà Nội

Cầu vượt sông hơn 800 tỷ đồng ở Hải Phòng

Hàng trăm công nhân và máy móc thi công liên tục 3 ca trên công trường cầu Văn Úc nhằm đưa công trình về đích tháng 4/2023.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác