thumbnail - Cây cầu cổ dáng thuyền nan úp ngược
Viễn Đông
Hà Nội

Cây cầu cổ dáng thuyền nan úp ngược

Cầu Khum ở xã Thạch Xá, Thạch Thất hàng trăm tuổi có hình thuyền nan úp ngược, trên là nhà, dưới là nước chảy là nơi nhiều người tới cầu khấn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác