thumbnail - Cây cầu Hammersmith ở Anh được chống nóng với chi phí hơn nửa triệu USD
Lan đột biến
Hà Nội

Cây cầu Hammersmith ở Anh được chống nóng với chi phí hơn nửa triệu USD

Một cây cầu hơn trăm tuổi ở London, Anh được lắp hệ thống chống nóng trị giá hơn nửa triệu USD.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác