thumbnail - Cây trồng đầu tiên trên đất Mặt Trăng
Thức SG
Hà Nội

Cây trồng đầu tiên trên đất Mặt Trăng

Lần đầu tiên các nhà khoa học trồng thành công cải xoong trên đất bụi Mặt Trăng do những phi hành gia NASA thu thập trong nhiệm vụ Apollo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác