thumbnail - CDC Quảng Ninh giải trình gì về "tiệc nghỉ hưu" của ông Ninh Văn Chủ?
Viễn Đông
Hà Nội

CDC Quảng Ninh giải trình gì về "tiệc nghỉ hưu" của ông Ninh Văn Chủ?

Thông tin liên quan đến tiệc nghỉ hưu của ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh đã được giải trình làm rõ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác