thumbnail - CDC tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nộp hơn 86 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước
Quốc Cường
Hà Nội

CDC tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nộp hơn 86 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước

Sau khi xin ý kiến các sở: Tài chính, Y tế tỉnh, CDC Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển số tiền hơn 86 tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước sang ngân sách Nhà nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác