thumbnail - Cha, mẹ - tấm gương của con cái
Lan đột biến
Hà Nội

Cha, mẹ - tấm gương của con cái

VTV.vn - Trong nhiều trường hợp, điều cha mẹ dạy trái ngược với những điều họ làm, thậm chí làm mất lòng tin của con cái.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác