thumbnail - Chậm chi trả hơn 800 triệu đồng phụ cấp cho giáo viên
Tuấn Anh
Hà Nội

Chậm chi trả hơn 800 triệu đồng phụ cấp cho giáo viên

Gia Lai- Do trường cập nhật muộn chính sách với thôn, làng đặc biệt khó khăn, 27 giáo viên, nhân viên trường THPT Pleime chưa được nhận số tiền phụ cấp 837 triệu đồng của năm 2021. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác