thumbnail - Chậm tiến độ, dự án khu dân cư 120ha của Sông Đà bị thu hồi
Quân Mạnh
Hà Nội

Chậm tiến độ, dự án khu dân cư 120ha của Sông Đà bị thu hồi

Dự án này được quy hoạch từ năm 2008 và đến cuối năm 2010, UBND tỉnh có thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện đầu tư khu dân cư theo quy hoạch.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác