thumbnail - Chấn chỉnh "tiến sĩ dỏm", cần xây dựng hệ giá trị về đạo đức khoa học
Thu Trang
Hà Nội

Chấn chỉnh "tiến sĩ dỏm", cần xây dựng hệ giá trị về đạo đức khoa học

GDVN- Tại sao một giáo sư cùng lúc hướng dẫn rất nhiều học viên, thậm chí hướng dẫn, phản biện cả những đề tài không phải chuyên môn của mình… bất chấp quy định?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác