thumbnail - Chân dung đạo diễn cho 30 người lao vào đánh MC Quyền Linh
Gia Loc
Hà Nội

Chân dung đạo diễn cho 30 người lao vào đánh MC Quyền Linh

Quyền Linh tâm sự: Lúc đó một mình tôi đánh 30 người, đánh hồi máu me y như thiệt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác