thumbnail - Chân dung những doanh nghiệp nộp trên 1.000 tỷ thuế thu nhập vào ngân sách: Nhiều cái tên bất ngờ
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Chân dung những doanh nghiệp nộp trên 1.000 tỷ thuế thu nhập vào ngân sách: Nhiều cái tên bất ngờ

Có 32 doanh nghiệp nộp thuế TNDN công ty mẹ hơn 1.000 tỷ đồng, do đây là nộp theo từng pháp nhân nên nhiều tập đoàn lớn không đứng thứ hạng cao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác