thumbnail - Chặn tình trạng báo chí thực hiện “rửa nguồn” cho trang thông tin điện tử tổng hợp
Lan đột biến
Hà Nội

Chặn tình trạng báo chí thực hiện “rửa nguồn” cho trang thông tin điện tử tổng hợp

Trang thông tin điện tử tổng hợp tự sản xuất tin bài như báo chí rồi chuyển cho cơ quan báo chí phát hành trên mạng, sau đó đăng tải lại ngay để hợp thức hóa nguồn tin. Ngoài ra, đối tác liên kết sử dụng cơ quan báo chí để “rửa nguồn”, “cấy nguồn” cho những tin, bài tự sản xuất để đăng tải...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác