thumbnail - Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan được bổ nhiệm làm Cục trưởng Hải quan Bình Dương
Viễn Đông
Hà Nội

Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan được bổ nhiệm làm Cục trưởng Hải quan Bình Dương

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Hiệu, Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan, làm Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương; và ông Nguyễn Trung Hải làm Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác