thumbnail - Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về công chức, viên chức nghỉ việc
Quốc Cường
Hà Nội

Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về công chức, viên chức nghỉ việc

Bốn bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp 4 Quốc hội XV bao gồm Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, TT-TT và Tổng thanh tra Chính phủ với hàng loạt những vấn đề nóng trong các lĩnh vực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác