thumbnail - Châu Âu chính thức đặt dấu chấm hết cho cổng Lightning
Diệu Thúy
Hà Nội

Châu Âu chính thức đặt dấu chấm hết cho cổng Lightning

Hội đồng Liên Minh châu Âu đã chính thức phê chuẩn việc sử dụng USB-C thành chuẩn sạc chung cho thiết bị di động tại châu Âu từ năm 2024. Mọi hãng, gồm cả Apple, sẽ phải theo luật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác