thumbnail - Cháy kinh hoàng ở  231 Quan Hoa Hà Nội kinh doanh karaoke đang bị buông lỏng
Lan đột biến
Hà Nội

Cháy kinh hoàng ở  231 Quan Hoa Hà Nội kinh doanh karaoke đang bị buông lỏng

Nhiều hậu quả đau lòng từ các vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội đã đặt ra câu hỏi từ việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở này cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn về thiết kế phòng ốc, quy định về PCCC đã được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác