thumbnail - Chế độ ẩn dữ liệu khi sửa điện thoại Samsung
Trường Sơn
Hà Nội

Chế độ ẩn dữ liệu khi sửa điện thoại Samsung

Tính năng Repair Mode trên điện thoại Samsung giúp khóa dữ liệu và chỉ cho phép mở một số ứng dụng khi người dùng mang máy đi sửa. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác