thumbnail - Chênh lệch giá vàng miếng SJC vào túi ai?
Quốc Cường
Hà Nội

Chênh lệch giá vàng miếng SJC vào túi ai?

Vì sao chênh lệch giá vàng miếng SJC với giá thế giới lên tới 15-20 triệu/lượng? Có hay không lợi ích nhóm, tiền chênh đó ai được hưởng lợi?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác