thumbnail - Chênh lệch thu nhập giữa cử nhân và người không có bằng đại học
Trường Sơn
Hà Nội

Chênh lệch thu nhập giữa cử nhân và người không có bằng đại học

Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về thu nhập giữa những người học đại học, cao đẳng, chỉ tốt nghiệp THPT và không học hết cấp 3, KESQ đưa tin.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác