thumbnail - Chênh lệch về huy động nguồn lực xã hội hoá phát triển GDNN giữa các địa phương
Lan đột biến
Hà Nội

Chênh lệch về huy động nguồn lực xã hội hoá phát triển GDNN giữa các địa phương

GDVN- Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 có khoảng 75% cơ sở tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác