thumbnail - Chênh vênh với những dự định
Lan đột biến
Hà Nội

Chênh vênh với những dự định

Tôi 33 tuổi, sinh ra trong gia đình nông nghèo, hành trang ra đời của tôi chỉ có hai bàn tay trắng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác