thumbnail - Chi 11 triệu USD để đào bãi rác tìm 8.000 Bitcoin
Viễn Đông
Hà Nội

Chi 11 triệu USD để đào bãi rác tìm 8.000 Bitcoin

Sử dụng chó robot và máy phân loại tích hợp AI, James Howells muốn tìm chiếc ổ cứng chứa 8.000 Bitcoin bị vứt nhầm 9 năm trước trong bãi rác tại xứ Wales.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác