thumbnail - Chỉ được xem các clip ngắn, một AI có thể tự khám phá các lý thuyết vật lý của riêng mình
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Chỉ được xem các clip ngắn, một AI có thể tự khám phá các lý thuyết vật lý của riêng mình

Thay vì đưa ra các biến số tương tự như các lý thuyết đã biết của nhân loại, AI này còn phát triển thêm các biến số mới, làm các nhà nghiên cứu phải ngạc nhiên về nó.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác