thumbnail - Chi phí học thêm là khoản lớn nhất với gia đình học sinh
Trường Sơn
Hà Nội

Chi phí học thêm là khoản lớn nhất với gia đình học sinh

Theo Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và UNESCO, chi phí học thêm là khoản lớn nhất đối với gia đình học sinh phổ thông hiện nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác