thumbnail - Chi phí tài chính Hodeco tăng mạnh do lãi vay và trích lập dự phòng cổ phiếu HUB
Duy Tân
Hà Nội

Chi phí tài chính Hodeco tăng mạnh do lãi vay và trích lập dự phòng cổ phiếu HUB

Hodeco đã sở hữu 18,66% vốn Xây lắp Thừa Thiên Huế và có mục tiêu nâng lên tối đa 45%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác