thumbnail - Chi tiết gói viện trợ 500.000 USD Việt Nam dành cho Ukraine
Quân Mạnh
Hà Nội

Chi tiết gói viện trợ 500.000 USD Việt Nam dành cho Ukraine

Việt Nam gửi số tiền này cho các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc để hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ những người dân thường đang bị ảnh hưởng vì chiến sự ở Ukraine.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác