thumbnail - Chi tiết nợ xấu bất động sản, BOT, tín dụng tiêu dùng, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp
Gia Loc
Hà Nội

Chi tiết nợ xấu bất động sản, BOT, tín dụng tiêu dùng, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp

Sau khi có yêu cầu từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nợ xấu tại một số lĩnh vực nhạy cảm của nền kinh tế đã được bổ sung vào báo cáo gửi các vị đại biểu Quốc hội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác