thumbnail - Chi tiết phổ điểm các khối thi A00, A01, B00, C00, D01 năm 2022
Duy Tân
Hà Nội

Chi tiết phổ điểm các khối thi A00, A01, B00, C00, D01 năm 2022

Căn cứ vào phân tích phổ điểm khối thi, phụ huynh và thí sinh tham khảo cho việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác