thumbnail - "Chiếc áo" cơ chế cho chính quyền đô thị
Cường bếu
Hà Nội

"Chiếc áo" cơ chế cho chính quyền đô thị

Cơ chế, chính sách phù hợp được xem là “bà đỡ” cho tăng tốc phát triển.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác