thumbnail - Chiếc đầu tý hon làm từ da người thật
Quốc Cường
Hà Nội

Chiếc đầu tý hon làm từ da người thật

Các nhà nghiên cứu xác nhận chiếc đầu thu nhỏ hàng trăm năm tìm thấy ở Nam Mỹ là hài cốt người thật thông qua ảnh chụp cắt lớp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác