thumbnail - Chiếc ghế đặc biệt của tiếp viên trên máy bay
Lan đột biến
Hà Nội

Chiếc ghế đặc biệt của tiếp viên trên máy bay

Khi người ngồi đứng dậy ghế jumpseat sẽ tự động đóng lên và đây là vị trí không khách nào có thể đặt được. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác