thumbnail - Chiến sự sắp khốc liệt hơn ở miền đông Ukraine
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Chiến sự sắp khốc liệt hơn ở miền đông Ukraine

Ukraine quyết định sơ tán bắt buộc đối với toàn bộ cư dân vùng Donetsk ở miền đông, trong động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho chiến sự khốc liệt hơn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác