thumbnail - Chiêu dụ người chơi thanh toán bằng Pi
Lan đột biến
Hà Nội

Chiêu dụ người chơi thanh toán bằng Pi

Nhiều cửa hàng nhận "trao đổi hàng hóa bằng Pi", nhưng thực chất khách hàng vẫn phải trả cả Pi và tiền mặt nếu muốn lấy hàng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác