thumbnail - Chính phủ ban hành quy định mới về tính thuế chuyển nhượng bất động sản
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Chính phủ ban hành quy định mới về tính thuế chuyển nhượng bất động sản

Theo nghị định vừa được ban hành, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ đi giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác