thumbnail - Chính phủ "đốc" giải ngân vốn đầu tư công, chỉ đạo loạt giải pháp mạnh
Viễn Đông
Hà Nội

Chính phủ "đốc" giải ngân vốn đầu tư công, chỉ đạo loạt giải pháp mạnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác