thumbnail - Chính phủ Nga đã phê duyệt dự thảo ngân sách liên bang năm 2023
Trường Sơn
Hà Nội

Chính phủ Nga đã phê duyệt dự thảo ngân sách liên bang năm 2023

Chính phủ Nga vừa phê duyệt dự thảo ngân sách liên bang năm 2023 và giai đoạn 2024- 2025. Dự báo, thâm hụt ngân sách trong năm 2023 sẽ khoảng 2% GDP.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác