thumbnail - Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết đấu giá biển số xe
Trường Sơn
Hà Nội

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết đấu giá biển số xe

Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô thông qua đấu giá.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác