thumbnail - Chính phủ yêu cầu bỏ quy định xuất trình sổ hộ khẩu
Viễn Đông
Hà Nội

Chính phủ yêu cầu bỏ quy định xuất trình sổ hộ khẩu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác