thumbnail - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trình giảm thuế xăng dầu ngay tháng 7
Lan đột biến
Hà Nội

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trình giảm thuế xăng dầu ngay tháng 7

Phương án giảm các loại thuế, phí xăng dầu được Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trình, báo cáo Chính phủ vào cuối tháng này, để giảm chi phí, giá thành sản xuất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác