thumbnail - Chính phủ yêu cầu chủ động phòng ngừa căn bệnh viêm gan cấp ở trẻ em
Thu Trang
Hà Nội

Chính phủ yêu cầu chủ động phòng ngừa căn bệnh viêm gan cấp ở trẻ em

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trao đổi, cập nhật thông tin với WHO về căn bệnh viêm gan cấp ở trẻ em để chủ động có kế hoạch ứng phó.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác