thumbnail - Chịu sự quản lý của 3 cơ quan, trung tâm GDNN-GDTX quanh năm ngồi làm báo cáo
Diệu Thúy
Hà Nội

Chịu sự quản lý của 3 cơ quan, trung tâm GDNN-GDTX quanh năm ngồi làm báo cáo

GDVN-Vừa báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, vừa báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác