thumbnail - Chớ xem thường hiểm họa từ hóa chất
Duy Tân
Hà Nội

Chớ xem thường hiểm họa từ hóa chất

Sự cố hóa chất thường để lại hậu quả nghiêm trọng trước mắt và lâu dài, các bệnh do nhiễm độc rất khó thấy và mất một thời gian mới bộc phát.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác