thumbnail - Chọn ngành đi ngược số đông: Những bất ngờ từ ngành lưu trữ học
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Chọn ngành đi ngược số đông: Những bất ngờ từ ngành lưu trữ học

'Nghề thu nhập thấp', 'công việc nhàm chán' là hình dung của đa số mọi người khi nhắc đến ngành lưu trữ học. Thực tế không hoàn toàn như vậy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác