thumbnail - Chồng cũ không tin Jennifer Lopez sẽ sống trọn đời bên Ben Affleck
Trường Sơn
Hà Nội

Chồng cũ không tin Jennifer Lopez sẽ sống trọn đời bên Ben Affleck

Người chồng đầu tiên, Ojani Noa, đoán rằng với tính cách 'không ngừng tiến lên', Jennifer Lopez sẽ phải cưới đến 7 - 8 đời chồng. - Ngôi sao
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác