thumbnail - Chồng ngoại quốc của Suboi dùng âm nhạc điện tử để miêu tả Sài Gòn
Quốc Cường
Hà Nội

Chồng ngoại quốc của Suboi dùng âm nhạc điện tử để miêu tả Sài Gòn

“Saigon Souls" thuộc dự án cộng đồng cùng tên. Đây sẽ là một website lưu trữ những thước phim ngắn về sự sáng tạo không ngừng nghỉ của “Hòn ngọc Viễn đông”.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác